คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> //วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 
   
  นายน้อย   แสงรัตนธงชัย  
  เกษตรอำเภอนครหลวง  
  โทร. 092-6289415  
       
นางสาวไขขวัญ  กองจันทร์ น.ส.สุกัญญา  อิ่มอรุณ นายวิวรรธน์   วิทยายนต์ นางสาวพิมพา  บุญนำมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับผิดชอบตำบล 
คลองสะแก และ บางพระครู

รับผิดชอบตำบล
แม่ลา และ บางระกำ
รับผิดชอบตำบล
สามไถ และ พระนอน
รับผิดชอบงานธุรการ
โทร. 091-5577914 โทร. 086-1289894 โทร. 087-0860862 โทร. 088-2538876
       
  นางสาวเมธาพร   ลมัยศรี นางสาวชญาณิศา  เปรมสุข นางสาวดารณี  อ่วมแสง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชการ)
รับผิดชอบตำบล
ปากจั่น บ่อโพง
รับผิดชอบตำบล
บ้านชุ้ง และ นครหลวง
รับผิดชอบตำบล
ท่าช้าง และ หนองปลิง
รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูล
โทร. โทร. 086-8032296 โทร. 085-1662245 โทร. 081-3990989
       
   
   
  นางเนาวรัตน์  พันธุ์ค้า  
  แม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน  
  โทร. 092-2369310  
       
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com