คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> วิสัยทัศน์อำเภอนครหลวง <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุขอย่างยั่งยืน >>>  

ศจช. หลัก

 

ศจช. ขยาย

 ชื่อศูนย์ : ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลนครหลวง   ชื่อศูนย์ : ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลปากจั่น
 ที่ตั้งศูนย์ : หมู่ 9 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ที่ตั้งศูนย์ : หมู่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัดที่ทำการ  :    แกน x  :  676295      แกน  y  :  1600798  

พิกัดที่ทำการ  :   แกน x  :  673746      แกน  y  :  1597715

พิกัดแปลง  :    แกน x  :  676223     แกน  y  :  1600749  

พิกัดที่ทำการ  :   แกน x  :  673814      แกน  y  :  1597669

 

 
  รายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์     รายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์
  รายชื่อสมาชิกศูนย์     รายชื่อสมาชิกศูนย์
  กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้     กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้
     
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com