คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> //วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 
ตำบลนครหลวง ตำบลบางระกำ ตำบลท่าช้าง
ตำบลหนองปลิง ตำบลปากจั่น ตำบลบ่อโพง
ตำบลคลองสะแก ตำบลบางพระครู ตำบลแม่ลา
ตำบลบ้านชุ้ง ตำบลสามไถ ตำบลพระนอนตำบลนครหลวง ตำบลบางระกำ ตำบลท่าช้าง
ตำบลหนองปลิง ตำบลปากจั่น ตำบลบ่อโพง
ตำบลคลองสะแก ตำบลบางพระครู ตำบลแม่ลา
ตำบลบ้านชุ้ง ตำบลสามไถ ตำบลพระนอน

    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com