คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>> //วิสัยทัศน์ <<<มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้อยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน >>>
 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล นครหลวง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล บางระกำ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล สามไถ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปากจั่น
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล บ่อโพง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล คลองสะแก
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ท่าช้าง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล บางพระครู
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล แม่ลา
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล พระนอน
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล บ้านชุ้ง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หนองปลิง
   
   
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com