คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมาของอำภอนครหลวง
 

    อำเภอนครหลวง  เป็นอำเภอซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางค่อนข้างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนนครหลวงในปัจจุบัน จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไรไม่ปรากฎ แต่จาก ลักษณะภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ริมแม่น้ำ  สันนิษฐานว่าเดิมคงจะเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็ก ๆ หมู่บ้านหนึ่ง บทบาทของการใช้ที่ดินในพื้นที่คงใช้เพื่อการเพาะปลูกข้าวเท่านั้น แต่เริ่มมาปรากฎหลักฐานในประวัติศาสตร์ครั้งแรกเมื่อประมาณ 350 ปีเศษมานี้เอง กล่าวคือ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2153 - 2171) ได้มีการใช้พื้นที่บริเวณอำเภอนครหลวงก่อสร้างพระตำหนักนครหลวงเพื่อใช้เป็นที่ประทับร้อนในระหว่างเสด็จทางชลมาศ ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ยังปรากฎอยู่ในปัจจุบัน

           พื้นเพดั้งเดิมของชาวบ้าน ก็คงจะเป็นคนดั้งเดิมของอยุธยา จะมีมาจากที่อื่นบ้างก็คงจะเล็กน้อย เพราะจากภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดกันก็ใช้ภาษาภาคกลางทั้งหมด

           ดังที่กล่าวมาแต่ต้นแล้ว นครหลวงเป็นหมู่บ้านที่มีการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกข้าวเท่านั้น ในสมัยพระนครศรีอยุธยาจึงทำให้มีการสืบทอดอาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลักมาจนถึงปัจจุบัน

แผนที่อำเภอ
 
 

                                                                                                   หน้า 2 / หน้า 3

   
 
    กลับหน้าหลัก    
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เลขที่ ๓๔ หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com