คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>  
 
 
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
 
Topics on Earth
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

11 พฤษภาคม 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับอำเภอนครหลวง จัดประชุม
คณะกรรมการโครงการ
สร้างรายได้ฯ ระดับอำเภอ/ตำบล
เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2558
ของตำบลบ่อโพง และบางระกำ ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง
ประมวลภาพ...

11 มีนาคม 2558
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ ศจช. ระดับอำเภอ
เพื่อพัฒนาเป็น ศจช.หลัก ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน  
หมู่ที่ 9  ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...
วันที่ 2 เมษายน 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
ณ วัดพระนอน ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมวลภาพ...
วันที่ 25 มีนาคม 2558
สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืช
อายุสั้นที่มีคุณภาพและใช้น้ำน้อย
โครงการพัฒนาผลผลิตเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย
ปี 2558
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนครหลวง เกษตรกร 300 คน
ประมวลภาพ ...
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก หมู่ 8 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
(27 ส.ค. 58) เอกสารผลการดำเนินงาน>>>
   
การให้โควตาบุตรหลานเกษตรกรในการศึกษาต่อ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ
(31 มี.ค. 58) ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> / รายละเอียด >>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
(12 มี.ค. 58) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก
(๑๔ ก.ค. ๕๖) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
       
กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑ์เห็ดแคปซูล
ก้อนเชื้อเห็ดภูฎาน, ตีนแรด,
นางรมฮังการี, โคนญี่ปุ่น

สนใจติดต่อ : คุณทวี สุคนธ์
100/1 ม.5 ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุยา
086-3089784, 089-0827231
กลุ่มจักรสานและ
กระถางยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์กระถางจากยางรถยนต์
หลากสี หลายแบบ

สนใจติดต่อ : คุณอำนาจ ขมประเสริฐ
76/1 ม.4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
086-5775175
กรกฎาคม ๒๕๕๘
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 12 มีนาคม 2558
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com