คำขวัญอำเภอนครหลวง <<< มีดอรัญญิกลือนาม สง่างามปราสาทนครหลวง โชติช่วงเกษตรอุตสาหกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาไทย >>>  
 
 
 
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Field Day)
การปลูกข้าวด้วยวิธีโยนกล้า
หอมแผ่นดิน ตอน ชาวนาทรนง
 
Topics on Earth
นายน้อย แสงรัตนธงชัย
เกษตรอำเภอนครหลวง

วันที่ 13 มกราคม 2559
สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ นำนักข่าวมาถ่ายทำสกรู๊ปการปลูกพืช
ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง
ณ แปลงมันเทศ แปลงข้าวฟ่าง แปลงทานตะวัน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
อบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ 9 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพ...

วันที่ 19 มกราคม 2559
อบรมเกษตรกร หลักสูตร เห็ดฟางในตะกร้า
เกษตรกรเป้าหมาย 43 คน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
หมู่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่าย
ในครัวเรือน (มาตรการที่ 1)

ประมวลภาพ...

วันที่ 14 มกราคม 2559
อบรมเกษตรกร หลักสูตร การปลูกถั่วเขียว และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกษตรกรเป้าหมาย 62 คน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง
หมู่ 8 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่าย
ในครัวเรือน (มาตรการที่ 1)

ประมวลภาพ...
กิจกรรมย้อนหลัง...
 
เชิญร่วมงานและช๊อปสินค้าเกษตร ในงาน "อยุธยาเกษตรแฟร์" ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
ดาวน์โหลดรายละเอียด
(13 ม.ค. 59)
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการการปลูกพืชอายุสั้น ใช้น้ำน้อย
การปลูกข้าวโพดหวาน ชะอม ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง และการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
(12 มี.ค. 58) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>> / ดาวน์โหลดปกคู่มือ >>>
   
เชิญดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการลดต้นทุนการผลิตข้าว
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าข้าวของประเทศไทย โดยการลดต้นทุนการผลิตข้าวและรักษาคุณภาพข้าวเปลือก
(๑๔ ก.ค. ๕๖) ดาวน์โหลดคู่มือ ฟรี>>>
       
กลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตภัณฑ์เห็ดแคปซูล
ก้อนเชื้อเห็ดภูฎาน, ตีนแรด,
นางรมฮังการี, โคนญี่ปุ่น

สนใจติดต่อ : คุณทวี สุคนธ์
100/1 ม.5 ต.พระนอน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุยา
086-3089784, 089-0827231
วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่แฮนด์เมด
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานแฟชั่น
หลากสี หลายแบบ

สนใจติดต่อ : นางปวีณา หงส์โตสวัสดิ์
ที่อยู่ 85/1 ม.6 ต.พระนอน
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร.087-0160576
กลุ่มจักรสานและ
กระถางยางรถยนต์

ผลิตภัณฑ์กระถางจากยางรถยนต์
หลากสี หลายแบบ

สนใจติดต่อ : คุณอำนาจ ขมประเสริฐ
76/1 ม.4 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
086-5775175
กรกฎาคม ๒๕๕๘
         
วิสัยทัศน์ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ::: คำขวัญ ::: กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทุกทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร :::
    เว็บไซต์เครือข่าย ปรับปรุงล่าสุด : 2 February, 2016 12:22 PM
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท
ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดชัยนาท สำนักงานเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
สำนักงานเกษตร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเกษตรอำเภออุทัย สำนักงานเกษตรอำเภอเสนา สำนักงานเกษตรอำเภอท่าเรือ สำนักงานเกษตรอำเภอบางไทร
สำนักงานเกษตรอำเภอบางซ้าย สำนักงานเกษตรอำเภอบางบาล สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะอิน สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห สำนักงานเกษตรอำเภอภาชี สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง สำนักงานเกษตรอำเภอวังน้อย
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง หมู่ ๘ ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๖๐
โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๓๕๓๕-๙๕๔๕ ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : nakhonluang03@hotmail.com